Δυστυχώς, ο καρκίνος μαστού αποτελεί μια δύσκολη πραγματικότητα για τις γυναίκες όλων των ηλικιών. Χάρη όμως, στα σημαντικά βήματα προόδου που έχουν σημειωθεί στον συγκεκριμένο τομέα, η πρόληψη βοηθά στην έγκαιρη διάγνωση και στην αύξηση των ποσοστών ίασης. Το ιατρείο συμμετέχει στο πρόγραμμα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης καρκίνου του μαστού σε συνεργασία με το κέντρο μαστού του μαιευτηρίου "Ρέα". Η τεχνική που εφαρμόζουμε είναι η γαλακτοσκόπηση - έκπλυση γαλακτοφόρων πόρων με τη μέθοδο υγρής φάσης Thin Prep.