Διατηρώ κυτταρολογικό εργαστήριο στην περιοχή του Χολαργού (Φανερωμένης 5 και Αγαμέμνωνος 13) με την πολύτιμη συνδρομή της βοηθού κυτταρολόγου Σταυρούλας Γιολδάση, και είμαι  Επιστημονικός  συνεργάτης στο κέντρο μαστού των μαιευτικών- γυναικολογικών χειρουργικών κέντρων ΛΗΤΩ, ΡΕΑ, στο κέντρο μαστού της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ και στα Διαγνωστικά  Κέντρα LOCUS MEDICUS, ΠΡΟΛΗΨΙΣ, ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΙΑΣΗ, ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ, ClLINITEST.

Εργάστηκα για την απόκτηση της ειδικότητας επί 18 μήνες στο τμήμα Παθολογικής Ανατομικής του Π.Γ.Ν.Α "Αλεξάνδρα" και επί 30 μήνες στο τμήμα Κυτταρολογίας και Κυτταρογενετικής του Παθολογικού Ανατομείου της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και του Π.Γ.Ν.Α "Λαϊκό". Εργάστηκα επί δύο μήνες στο τμήμα παρακεντήσεων δια λεπτής βελόνης (F.N.A) του κυτταρολογικού τμήματος του ΠΓΝΑ "Αγ.Σάββας". Εργάστηκα επί ένα μήνα στο κυτταρολογικό τμήμα του ΠΓΝΑ "Ιπποκράτειο" και ειδικότερα στις παρακεντήσεις δια λεπτής βελόνης του θυρεοειδή αδένα. Έχω ενεργό συμμετοχή στην εφαρμογή τεχνικών όπως ανοσοϊστοχημεία, ανοσοκυτταροχημεία, υβριδισμό (in situ, PCR) και Κυτταρομετρία ροής στα ΠΓΝΑ "Αλεξάνδρα" και "Λαϊκό". Είμαι μέλος της Ελληνικής Κυτταρολογικής εταιρίας.

ΘΕΜΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

"Ο ρόλος των εμπείρων συστημάτων (Κυτταρομετρία Ροής και Ανάλυση Εικόνας) στη διερεύνηση αλλοιώσεων του μεταβατικού επιθηλίου".

 

Συμμετοχή σε εθνικά συνέδρια

 • 19ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα 1993)
 • 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας (Αθήνα 1993)
 • 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρολογίας (Αθήνα 1993)
 • 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής (Ηράκλειο Κρήτης 1994)
 • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Έρευνας Καρκίνου του Μαστού (Αθήνα 1994)
 • 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας (Αθήνα 1994)
 • 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογίας του Τραχήλου και Κολποσκόπησης (Αθήνα 1995)
 • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας (Δελφοί 1995)
 • 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων, Θέμα: "Η συμβολή της Κυτταρομετρίας Ροής στις Μεταμοσχεύσεις" (Αθήνα 1997)
 • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογίας του Τραχήλου και Κολποσκόπησης (Αθήνα 1998)
 • 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρολογίας (Αθήνα 1998)
 • 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρολογίας (Αθήνα 2000)
 • 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρολογίας (Θεσ/κη 2002)
 • 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρολογίας (Βόλος 2006)
 • 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρολογίας (Αθήνα 2009)
 • 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Κυτταρολογίας (Αθήνα 2011)
 • 10o Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Κυτταρολογίας (Αθήνα 2013)

Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια

 • 7ο Διεθνές Συνέδριο Κλινικής Γενετικής (Σάμος 1993)
 • 1ο Βαλκανικό Συνέδριο Γενετικής (Θεσ/κη 1994)
 • 32ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Κυτταρολογίας (Βενετία 2006)
 • 10th European society of Gynecology, (Βρυξέλες Σεπτέμβριος 2013)

Συμμετοχή σε σεμινάρια

 • Ημερίδα Συλλόγου Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδος, Επίκαιρα Θέματα Γενετικής ΙΙΙ, Θέμα: "Ανάλυση Ανθρώπινου DNA , μέθοδοι και εφαρμογές στα γενετικά νοσήματα" (Αθήνα 1992)
 • Μετεκπευδευτικό Μάθημα της Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής, Θέμα: "Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας στην Παθολογική Ανατομική. Α) Γενικές αρχές Μοριακής Βιολογίας. Β) Τεχνολογία και εφαρμογές της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR)" (Αθήνα 1993)
 • Μετεκπευδευτικό Μάθημα της Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής. Θέμα: "Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας στην Παθολογική Ανατομική. Α) Μέθοδος Blotting. Β) Ιn situ υβριδισμός. Γ) Ανάλυση κυτταρογενετικών αλλοιώσεων. Δ) Μέθοδοι διερεύνησης γονιδιακής αλληλουχίας". (Αθήνα 1993)
 • Ημερίδα Συλλογου Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδος, Επίκαιρα Θέματα Γενετικής ΙV. Θέμα: " Nεότερες εξελίξεις στην Κλινική Γενετική". (Αθήνα 1994)
 • Ειδικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Παιδιατρικής, Θέμα: "Μοριακές τεχνικές στη διάγνωση και πρόληψη γενετικών νόσων". (Αθήνα 1994)
 • 2ο Μετεκπευδευτικό Σεμινάριο Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ογκολογίας, Θέμα: "Νεοπλάσματα ωοθηκών". (Αθήνα 1994)
 • Σεμινάριο Ελληνικής Κυτταρολογικής Εταιρείας, Θέμα: "Κυτταρολογία υγρών κοιλοτήτων". (Αθήνα 1994)
 • Σεμινάριο Ελληνικής Κυτταρολογικής Εταιρείας, Θέμα: "Κυτταρολογία αναπνευστικού συστήματος". (Αθήνα 1994)
 • Σεμινάριο Ελληνικής Κυτταρολογικής Εταιρείας, Θέμα: "Κυτταρολογία μαστού". (Αθήνα 1995)
 • Σεμινάριο Ελληνικής Κυτταρολογικής Εταιρείας, Θέμα: "Κυτταρολογία αλλοιώσεις ήπατος". (Αθήνα 1995)
 • Σεμινάριο Ελληνικής Κυτταρολογικής Εταιρείας, Θέμα: "Κυτταρολογία λεμφικού". (Αθήνα 1995)
 • Σεμινάριο Κυτταρολογικού Εργαστηρίου Π.Γ.Ν.Α "Ευαγγελισμός", Θέμα: Κυτταροπαθολογία α) Ογκων μαλακών μορίων β) Γαστρεντερικού συστήματος". (Αθήνα 1995)
 • Σεμινάριο Ελληνικής Κυτταρολογικής Εταιρείας, Θέμα: "Παρακεντήσεις θυρεοειδούς". (Αθήνα 1995)
 • Σεμινάριο Ελληνικής Κυτταρολογικής Εταιρείας, Θέμα: "Κυτταρολογία όγκων οφθαλμικής περιοχής". (Αθήνα 1995)
 • Σεμινάριο Ελληνικής Κυτταρολογικής Εταιρείας, Θέμα: "Γυναικολογική κυτταρολογία".(Αθήνα 1995)
 • Σεμινάριο Ελληνικής Κυτταρολογικής Εταιρείας, Θέμα: "Κυτταροπαθολογία νευρικού συστήματος". (Αθήνα 1995)
 • Σεμινάριο Ελληνικής Κυτταρολογικής Εταιρείας, Θέμα: "FNA σιελογόνων αδένων και άλλων διογκώσεων τραχηλικής χώρας". (Αθήνα 1996)
 • Σεμινάριο Ελληνικής Κυτταρολογικής Εταιρείας, Θέμα: "Ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις τραχήλου μήτρας (HPV, CIN) και ουροποιητικού συστήματος ανδρός. Παθολογοανατομία, Κολποσκόπηση, Κυτταρολογία, Ανοσοκυτταροχημεία, Ιn situ υβριδισμός ". (Αθήνα 1997)
 • Σεμινάριο Ελληνικής Κυτταρολογικής Εταιρείας, Θέμα: "Νεοπλάσματα αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας". (Αθήνα 1997)
 • Σεμινάριο Ελληνικής Κυτταρολογικής Εταιρείας, Θέμα: "Παρακεντήσεις με λεπτή βελόνα (FNA) ψηλαφητών αλλοιώσεων". (Αθήνα 1997)
 • Σεμινάριο Ελληνικής Κυτταρολογικής Εταιρείας, Θέμα: "Αναπνευστικό Σύστημα". (Αθήνα 1999)
 • Σεμινάριο Ελληνικής Κυτταρολογικής Εταιρείας, Θέμα: "Αλλοιώσεις θυρεοειδούς". (Αθήνα 1999)
 • Σεμινάριο Ελληνικής Κυτταρολογικής Εταιρείας, Θέμα: "FNA αλλοιώσεων εν τω βάθει οργάνων". (Αθήνα 1999)
 • Σεμινάριο Ελληνικής Κυτταρολογικής Εταιρείας, Θέμα: "Σύγχρονα θέματα γυναικολογικής κυτταρολογίας". (Αθήνα 2000)
 • Σεμινάριο Ελληνικής Κυτταρολογικής Εταιρείας, Θέμα: "Διαγνωστικές εφαρμογές κυτταρολογίας υγρής φάσης". (Αθήνα 2000)
 • Σεμινάριο Ελληνικής Κυτταρολογικής Εταιρείας, Θέμα: "Διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα αλλοιώσεων μαστού". (Αθήνα 2000)
 • Σεμινάριο Ελληνικής Κυτταρολογικής Εταιρείας, Θέμα: "Cytology of Breast Secretions". (Αθήνα 2000)
 • Workshop 6ου Πανελλήνιου Κυτ/κου Συνεδρίου, Θέμα:"Κυτταρολογία μαστού, θυρεοειδούς αδένα". (Θεσ/κη 2002)
 • Workshop 6ου Πανελλήνιου Κυτ/κου Συνεδρίου, Θέμα:"Κυτταρολογία τραχήλου μήτρας, ενδομητρίου, ωοθηκών". (Θεσ/κη 2002)
 • Σεμινάριο Ελληνικής Κυτταρολογικής Εταιρείας, Θέμα:"Έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του μαστού & της ουροδόχου κύστεως". (Χαλκιδική 2005)
 • Σεμινάριο Ελληνικής Κυτταρολογικής Εταιρείας, Θέμα: slide seminars α) Καρκίνος του Μαστού & β) Καρκίνος της Ουροδόχου Κύστεως (Ούρα)". (Χαλκιδική 2005)
 • Σεμινάριο Δ΄ Χειρουργικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών στο Π.Γ.Ν "Αττικόν", Θέμα:"Καρκίνος του μαστού-Προληπτική αντιμετώπιση". (Αθήνα 2007)

Συμμετοχή σε διεθνή σεμινάρια

 • European Tutorial on Clinical Cytology. (Warsaw Poland, September 1995)

Ανακοινώσεις σε συνέδρια

 • XIVth Euporean Congress of Pathology. Θέμα: "Cat – Scratch disease presenting as a solitary tumor of breast. Report of two cases (poster)".
 • XIV th Euporean Congress of Pathology. Θέμα: " Immunohistochemical study of endometrial stromal sarcoma (poster)".
 • 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Θέμα: " Αδενοκαρκίνωμα του τραχήλου της μήτρας "Ελαχίστης αποκλίσεως".(Minimal Deviation carcinoma)"
 • 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Θέμα: "Νόσος Paget αιδοίου. Ιστολογική,ιστοχημική και ανοσοϊστοχημική μελέτη".
 • 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής, Θέμα: "Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα που αναπτύσσεται σε έδαφος ώριμου κυστικού τερατώματος. Αναφορά τεσσάρων περιπτώσεων".
 • 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής, Θέμα: "Ογκόμορφες επεξεργασίες του μαστού σε γυναίκες κάτω των είκοσι χρόνων".
 • 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Θέμα: "Ιχθύωση της μήτρας συνδυαζόμενη με ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα. Παρουσίαση μιας σπάνιας περίπτωσης".
 • 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής Και Γυναικολογίας, Θέμα: "Ανίχνευση του ανθρώπινου θηλώματος (HPV) με την τεχνική του in Situ υβριδισμού σε ενδοεπιθηλιακές νεοπλασίες (CIN) και διηθητικά καρκινώματα του τραχήλου της μήτρας".
 • 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Θέμα: "Ενδοεπιθηλιακή δυσπλασία του τραχήλου της μήτρας σε HIV οροθετική ασθενή με μόλυνση από τον ιό του κονδυλώματος (ΗPV). Μελέτη με την τεχνική του Ιn Situ υβριδισμού".
 • 1ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Παθολογίας του τραχήλου και Κολποσκόπισης, Θέμα: "Αξιολόγηση της ανεύρεσης στο Test Παπανικολάου ατύπων πλακωδών κυττάρων μη προσδιοριζόμενης σημασίας (ASCUS)".
 • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας, Θέμα: "Μελέτη των παθήσεων του ενδομητρίου με νευρωνικά δίκτυα τύπου LVQ".
 • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας, Θέμα: "Μελέτη των υπερπλασιών του ενδομητρίου με νευρωνικά δίκτυα".
 • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας, Θέμα: "H συμβολή δεικτών κυτταρικής διαφοροποίησης στην κυτταρολογική διάγνωση παθήσεων του ενδομητρίου".
 • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας, "Θέμα: H διαγνωστική αξία της κυτταρολογικής εξέτασης στη διερεύνηση της ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας του τραχήλου της μήτρας".
 • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας, "Θέμα: Διερεύνηση παθήσεων του ενδομητρίου με τεχνικές ανάλυσης εικόνας".
 • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής Εφηβικής Γυναικολογίας και Eνδοκρινολογίας, Θέμα: "Ανοσοϊστοχημική έκφραση της πρωτεϊνης p53 και HSP – 70 σε ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις τραχήλου μήτρας (poster)".
 • Balcan Congress of Oncology, Θέμα: "P53 protein and PCNA expression as prognostic markers in transitional cell carcinoma of the bladder (TCCB) (poster)".
 • 23rd European Congress of Cytology, Θέμα: "Peritoneal washings cytology in endometrial cancer".
 • 23rd European Congress of Cytology, Θέμα: "P53 protein and Ki – 67 expression as prognostic markers in transitional cell of the bladder (TCCB)".
 • 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρολογίας, Θέμα: "Ανίχνευση HPV-DNA σε 4.715 επιχρίσματα τραχήλου μήτρας και βιοπτικά υλικά. Σύγκριση μεθόδων λήψης και παρουσίαση της νέας τεχνικής των DNA-μικροσυστοιχιών (DNA-microarrays)".
 • 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρολογίας, Θέμα: "Επιδημιολογία της HPV λοίμωξης του τραχήλου της μήτρας στον Ελλαδικό χώρο. Παρουσίαση 4.306 περιστατικών την τελευταία δεκαετία".
 • 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρολογίας, Θέμα: "Ανίχνευση HPV-DNA σε 4.306 επιχρίσματα τραχήλου της μήτρας και βιοπτικά υλικά. Σύγκριση μεθόδων λήψης".
 • 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρολογίας, Θέμα: "Επιδημιολογία της HPV λοίμωξης στον ανδρικό πληθυσμό στην Ελλάδα. Παρουσίαση 307 περιστατικών την τελευταία δεκαετία".
 • Combined Technique of Duct Lavage nith Duct Brushing during Breast Ductoscopy=Our Experience

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

 • ACTA CYTOLOGICA. The journal of clinical cytology and cytopathology, Θέμα: Peritoneal Washings Cytology in Endometrial Cancer.
 • ACTA CYTOLOGICA. The journal of clinical cytology and cytopathology, Θέμα: P53 protein and Ki – 67 expression asprognostic markers in transitional cell carcinoma of the bladder (TCCB).
 • EUROPEAN JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY, Θέμα: Improving ductoscopy with duct lavage and duct brushing.