Κάνοντας χρήση της Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ, το ιατρείο προσφέρει εξελιγμένες τεχνικές ανάλυσης και εξέτασης. Μια βασική καινοτομία, είναι η εφαρμογή της εξελιγμένης μεθόδου Thin Prep σε όλα τα περιστατικά. Οι ιατροί, λαμβάνουν μαζί με τις απαντήσεις των εξετάσεων ψηφιακές φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται η ημερομηνία και το ονοματεπώνυμο του ασθενούς, των παθολογικών κυττάρων προκειμένου να μπορούν να σχηματίσουν πιο ολοκληρωμένη άποψη και να διατηρήσουν πληρέστερο ιατρικό φάκελο. Τέλος, το ιατρείο διατηρεί ψηφιακό αρχείο όλων των δειγμάτων.