Δυστυχώς, ο καρκίνος μαστού αποτελεί μια δύσκολη πραγματικότητα για τις γυναίκες όλων των ηλικιών. Χάρη όμως, στα σημαντικά βήματα προόδου που έχουν σημειωθεί στον συγκεκριμένο τομέα, η πρόληψη βοηθά στην έγκαιρη διάγνωση και στην αύξηση των ποσοστών ίασης. Το ιατρείο συμμετέχει στο πρόγραμμα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης καρκίνου του μαστού σε συνεργασία με το κέντρο μαστού του μαιευτηρίου "Ρέα". Η τεχνική που εφαρμόζουμε είναι η γαλακτοσκόπηση - έκπλυση γαλακτοφόρων πόρων με τη μέθοδο υγρής φάσης Thin Prep.

 

Το κυτταρολογικό εργαστήριο σύναψε σύμβαση με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - ΕΟΠΥΥ και παρέχει τις υπηρεσίες του και στους ασφαλισμένων όλων των ταμείων που στεγάζονται πλέον στον Οργανισμό. Από 3 Μαρτίου 2014 τίθεται σε ισχύ η σύμβαση για εκτέλεση συνταγών.

Κάνοντας χρήση της Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ, το ιατρείο προσφέρει εξελιγμένες τεχνικές ανάλυσης και εξέτασης. Μια βασική καινοτομία, είναι η εφαρμογή της εξελιγμένης μεθόδου Thin Prep σε όλα τα περιστατικά. Οι ιατροί, λαμβάνουν μαζί με τις απαντήσεις των εξετάσεων ψηφιακές φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται η ημερομηνία και το ονοματεπώνυμο του ασθενούς, των παθολογικών κυττάρων προκειμένου να μπορούν να σχηματίσουν πιο ολοκληρωμένη άποψη και να διατηρήσουν πληρέστερο ιατρικό φάκελο. Τέλος, το ιατρείο διατηρεί ψηφιακό αρχείο όλων των δειγμάτων.