Το κυτταρολογικό εργαστήριο σύναψε σύμβαση με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - ΕΟΠΥΥ και παρέχει τις υπηρεσίες του και στους ασφαλισμένων όλων των ταμείων που στεγάζονται πλέον στον Οργανισμό. Από 3 Μαρτίου 2014 τίθεται σε ισχύ η σύμβαση για εκτέλεση συνταγών.